Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề

Cập nhật 08:49 04-12-2020

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 3/12, Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc và diễn ra tại 119 điểm cầu: Hội trường TP, Trung tâm Hội nghị 272, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.

Cán bộ đảng viên cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, vừa nắm vững nội dung trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Trâm Anh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo