Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Chính trị

TPHCM: Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong nghiên cứu lý luận chính trị

Cập nhật 22:25 27-09-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27-9, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 23 và Nghị quyết 37 của TPHCM đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra với tinh thần nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Một số mô hình mới, cách làm hay tại TPHCM là vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền; Xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. Trong đó, có thể kể đến mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ TPHCM nhằm trang bị, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên; hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Thực hiện: Tâm Phúc – Trần Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo