Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Xã hội

TPHCM đảm bảo ngân sách để chi tăng thêm thu nhập trong năm 2018

Cập nhật 15:42 02-11-2018

(Thanhuytphcm.vn) – Theo ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, việc chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM sẽ được cụ thể hóa trên cơ sở dân chủ, rõ ràng, nghiêm cấm việc thiên vị, qua loa.

Cụ thể quyết định của UBND TP đưa ra 3 nhóm tiêu chí để đánh giá, phân loại, gồm: ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức; năng lực, kỹ năng và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả chấm điểm sẽ phân loại thành 4 nhóm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ. Công chức bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Dựa vào quy định chung, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ tự xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể trên cơ sở công khai, minh bạch. Việc đánh giá thực hiện từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý.

Quy trình bao gồm: trước tiên, công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác để đồng nghiệp góp ý kiến (bằng phiếu theo mẫu). Sau đó, cấp trên hoặc người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại.

Nguồn chi thu nhập tăng thêm được đảm bảo bằng ngân sách của TPHCM.

Anh Sa – Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo