Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Xã hội

TPHCM dự kiến thí điểm cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà

Cập nhật 14:48 12-11-2023

(Thanhuytphcm.vn) - TPHCM đang dự kiến thí điểm cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà với các vị trí việc làm không tiếp xúc công dân.

Lấy kinh nghiệm từ tình hình thực tế diễn ra trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Sở Nội vụ TPHCM cho rằng việc nghiên cứu cho một số vị trí cán bộ không tiếp xúc công dân làm việc tại nhà sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ chế này được kỳ vọng góp phần cải cách nền công vụ, thu hút nhân tài vào khu vực công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo