Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Chính sách vượt trội đối với TPHCM có ý nghĩa đến cả vùng kinh tế và đất nước

Cập nhật 21:06 26-05-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Trong chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 26/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị Quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có 7 nhóm cơ chế, chính sách. Xét về tính mới và kế thừa, dự thảo Nghị quyết gồm 4 nhóm cơ chế, chính sách gồm: nhóm cơ chế chính sách được kế thừa từ Nghị quyết số 54; nhóm cơ chế, chính sách được quy định tại các Nghị quyết đặc thù của các địa phương khác; nhóm các cơ chế, chính sách được quy định tại các dự thảo Luật đang trình Quốc hội cho ý kiến; nhóm các cơ chế, chính sách mới, đột phá, có tác động lan tỏa.

Các chính sách mới lần đầu được quy định với 4 nhóm vấn đề gồm: Đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đất đai và quy hoạch; tổ chức bộ máy.

Một số đại biểu tán thành việc ban hành và sớm thông qua Nghị quyết sẽ tạo điều kiện cho thành phố phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế vùng và cả nước.

Thực hiện: Bảo Phương - Quốc Huy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo