Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Kinh tế

TPHCM có lợi thế, tiềm năng để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Cập nhật 20:24 25-02-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đã chủ trì hội thảo Đề án phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính quốc tế. Một trong những vấn đề được thống nhất cao tại hội thảo này là TPHCM có nhiều tiềm năng để phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định phương hướng, nhiệm vụ “Thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính quốc tế”.

Đề án phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính quốc tế tập trung vào 6 nội dung. Trong đó nêu bật sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của trung tâm này với kinh tế Việt Nam nói chung; những kinh nghiệm các trung tâm tài chính quốc tế của thế giới, so sánh với điều kiện của Việt Nam về cả kinh tế, thể chế, chính trị; Các định trụ cột quan trọng của trung tâm tài chính, đối chiếu với thực trạng hiện nay; Xác định rõ mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM; Kiến nghị cơ chế chính sách đột phát và đặc thù, có những sandbox thử nghiệm và cuối cùng là xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa việc xây dựng trung tâm này.

Thực hiện: Ngọc Minh - Lê Quân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo