Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Nắm bắt kịp thời thông tin của địa phương để định hướng tốt dư luận xã hội

Cập nhật 16:29 14-08-2019

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/8, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Thành ủy TPHCM nhằm kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW (18/8/2014) của Ban Bí thư "Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội".

Giai đoạn 2014 – 2019, TPHCM chủ động triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, trong đó có việc nâng cao chất lượng giao ban dư luận xã hội cùng việc tăng cường giao ban hàng tuần luân phiên tại các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiến hành theo dõi thông tin báo chí, mạng xã hội hằng ngày để nắm bắt kịp thời những vấn đề “nóng”, từ đó tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội lành mạnh.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá những năm qua TPHCM đã làm tốt, bài bản công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Chuyến làm việc, khảo sát tại TPHCM lần này của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm nắm bắt những kết quả nổi bật, những cách làm mới, mô hình hay của TPHCM sau 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.

Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo