Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Chính sách mới vượt trội đối với sự phát triển bền vững của TPHCM

Cập nhật 22:35 18-05-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV tới đây sẽ xem xét ban hành nghị quyết mới thay thế NQ54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

TPHCM kỳ vọng nghị quyết mới sẽ khơi thông các nguồn lực, tạo đà tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn phát triển TPHCM theo các Nghị quyết do Trung ương ban hành.

Tại hội thảo khoa học "Thí điểm cơ chế, chính sách mới vượt trội tại TPHCM" diễn ra vào ngày 18/5, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện cán bộ TP khẳng định sự cần thiết, mang tính cấp bách của các cơ chế, chính sách mới vượt trội đối với sự phát triển bền vững của TPHCM trong bối cảnh phát triển mới, để Thành phố phát huy một cách hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó, để Thành phố đón đầu, khai thác tốt các cơ hội để phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm lan tỏa, tạo xung lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo