Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Một trí thức tài năng và giàu tâm huyết

Cập nhật 12:21 20-04-2017
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức tài năng và giàu tâm huyết, một nhà yêu nước nhiệt thành, một ngọn cờ của khối đại đoàn kết dân tộc, một chiến sĩ cộng sản kiên định, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, thử thách nào vẫn một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Theo VOH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Thông báo