Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật

Cập nhật 12:01 20-04-2017
Sang đến năm 1967, Bác Hồ đã già và yếu đi nhiều. Nhưng ngày ba bữa, Bác vẫn tự mình từ nhà sàn đi bộ đến nhà ăn.

Theo VOH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Xã hội

Thông báo