Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Văn hóa

"Lệch chuẩn" trên mạng xã hội: Nổi tiếng hoá tai tiếng

Cập nhật 19:50 25-12-2021

Tít : 'Lệch chuẩn" trên mạng xã hội : Nổi tiếng hoá tai tiếng

Kịch bản : Ghi Lê
Diễn viên : Mỹ Đào - Huy Bùi
Kỹ thuật hình ảnh : Thuỳ Dương
Kỹ thuật âm thanh : Thành Long

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo