Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Bản sắc cây tre Việt Nam trong ngoại giao: “Vững ở gốc, chắc ở thân, uyển chuyển ở cành”

Cập nhật 15:19 20-06-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 328-KH/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ nay đến cuối tháng 6, Ban Thường vụ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM triển khai hội nghị chuyên đề về nội dung này.

Đây là dịp giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về tác phẩm, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch. Nhân dịp này, Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng trích giới thiệu phần nội dung về bản sắc cây tre trong tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo