Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số TPHCM giai đoạn 2020 – 2030

Cập nhật 14:26 18-04-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo