Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Môi trường - Đô thị

Khi nắp cống cũng "lên tiếng" vì môi trường !

Cập nhật 21:38 28-03-2020

Kịch bản: Minh Trần
Diễn viên: Phương Minh - Thảo Thảo
Hiệu ứng âm thanh : Thành Long
Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Xã hội

Thông báo