Thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Không cứ phải là đảng viên

Cập nhật 12:06 20-04-2017
Bác Hồ từng nói: Không cốt cứ là đảng viên, vấn đề là có tư tưởng yêu nước thương dân, có nhiệt tình cách mạng, có phương pháp làm việc đúng, công tác tích cực thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Theo VOH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xã hội

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Môi trường - Đô thị

Thông báo