Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Vị tướng văn võ song toàn

Cập nhật 12:18 20-04-2017
Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chính trị - quân sự tài ba, xuất chúng của cách mạng Việt Nam, có công lao to lớn trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

Theo VOH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Giáo dục - Khoa học

Môi trường - Đô thị

Thông báo