Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030

Cập nhật 15:11 12-03-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Kinh tế

Y tế - Sức khỏe

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo