Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án Phát triển hạ tầng công nghiệp TPHCM giai đoạn 2020 - 2045

Cập nhật 19:19 16-04-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo