Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Xã hội

Giờ dây thun, kéo giãn thì... đứt!

Cập nhật 18:28 02-09-2020

Tít: Văn Hóa Dây Thun

Tác giả: Nga Yến

Diễn viên: Nho Phạm - Lê Trần

HIệu ứng âm thanh: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Xã hội

Thông báo