Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Môi trường - Đô thị

Lãng phí thực phẩm – hiểm họa ô nhiễm môi trường !

Cập nhật 17:40 30-04-2020

 

 

Kịch bản : Minh Vân

DIễn Viên : Lê  Phú , Phong Trần

Hiệu ứng audio: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo