Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Môi trường - Đô thị

Lãng phí thực phẩm – hiểm họa ô nhiễm môi trường !

Cập nhật 17:40 30-04-2020

 

 

Kịch bản : Minh Vân

DIễn Viên : Lê  Phú , Phong Trần

Hiệu ứng audio: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Xã hội

Thông báo