Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân trong thời kỳ mới

Cập nhật 21:39 24-12-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”.

Người còn khẳng định nhân dân là “tai mắt” của Đảng, nhân dân “biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết”, muốn biết cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu thì cách tốt nhất là hỏi dân.

Bích Ngọc – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo