Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ chỉ đạo phong trào người tốt việc tốt

Cập nhật 11:56 20-04-2017
Mùa xuân năm 1969, trong khi truyền đạt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt”, báo chí và đài phát thanh của ta đã có những bài luận về những đức tính, những đặc điểm của con người mới Việt Nam.

Theo VOH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Xã hội

Thông báo