Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TPHCM giai đoạn 2020 - 2030

Cập nhật 19:50 07-04-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Kinh tế

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo