Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Đảng ủy Viễn thông TPHCM

Tạo mọi điều kiện để người lao động “phát huy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Bí thư Đảng ủy, kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/7, Đảng ủy Viễn thông TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện quy trình quy Viễn thông thành phố hoạch nhân sự Đảng ủy Viễn thông TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 80 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông TP.

Hội nghị đã ghi nhận 7 ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gắn với quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; những bài học kinh nghiệm sau kiểm tra của UBKT Thành ủy để hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022…

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Bí thư Đảng ủy Viễn thông TPHCM nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải quyết liệt vào cuộc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Cấp ủy các cấp phải đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, chỉ đạo quyết liệt trong sinh hoạt định kỳ, trong kiểm tra, giám sát, tập trung vào:

Thứ nhất, đảm bảo chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng, lấy “khách hàng làm trung tâm” và thực hiện hiệu quả chương trình trải nghiệm khách hàng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, cống hiến và hy sinh trong giai đoạn đổi mới, nhiều khó khăn; thực hiện triệt để công tác tự phê bình và phê bình; quán triệt sâu sắc tinh thần, thái độ lao động trung thực, “nói thật, làm thật”.

Thứ ba, khuyến khích, tạo mọi điều kiện để người lao động “phát huy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, đồng thời, phải quan tâm, bảo vệ cho người lao động dám đổi mới, đột phá.

Thứ tư, đổi mới toàn diện phương pháp làm việc, quản lý, điều hành.

Thứ năm, đẩy mạnh phối hợp giữa hai khối kinh doanh và kỹ thuật địa bàn, thực hiện tiêu chí “3C” (cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu) và phương châm “4B” (nhân viên kinh doanh bám khách hàng, nhân viên kỹ thuật bám địa bàn, lãnh đạo bám nhân viên, chức năng bám sản xuất).

Đồng chí kỳ vọng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ sẽ luôn phát huy tính tiên phong, là lực lượng nồng cốt, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ để tuyên truyền, quán triệt cho người lao động tin tưởng, phấn đấu, xác định rõ thành quả chung của đơn vị, cũng chính là quyền lợi thiết thực của bản thân, từ đó, ra sức phấn đấu, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hoàng Việt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo