Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Đảng ủy Viễn thông Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 2 ngày 13,14/5, Đảng ủy Viễn thông Thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2022 cho 101 cán bộ là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Các học viên đã được quán triệt 6 bài trong “Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở” của Ban Tuyên giáo Trung ương về: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thuởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Cùng với việc nghiên cứu các tài liệu về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện các hội nghị Trung ương (XII, XIII), Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và trực tiếp lãnh hội kiến thức, nghiệp vụ được quán triệt của báo cáo viên, các đại biểu tham dự đã nắm vững những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật và công tác tuyên giáo, dân vận của cơ sở; đồng thời có thêm kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Hoàng Việt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo