Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái VNPT AI toàn diện

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 27/6, Đảng ủy Viễn thông TP (VNPT) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bí thư Đảng ủy VNPT Nguyễn Văn Hổ chủ trì hội nghị.

Đổi mới mô hình kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, năm 2023 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và trong nước sẽ tạo ra những thời cơ, thách thức đan xen đối với sự phát triển của TP trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, trong đó chính sách ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP trong nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Do vậy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng bộ VNPT cần xác định rõ vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của mình trong phương hướng phát triển của TP; những định hướng, chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để cụ thể hóa thành mục tiêu, đường hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong nữa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 góp phần cùng TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, gắn với các nghị quyết mới, quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chương trình hành động của Thành ủy…

Đối với giai đoạn 2023-2025, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy VNPT rà soát các hệ thống chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa các lợi thế về hạ tầng, hệ sinh thái các sản phẩm; đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của sở ban ngành, chính quyền các cấp của TP. Bên cạnh đó, đổi mới mô hình kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh đảm bảo tăng trưởng bền vững; đột phá hạ tầng, công nghệ thông tin; đột phá về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, bền vững và đột phá trong phát triển và quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra, tham gia tích cực và có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác đối với những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực.

Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao Đảng ủy VNPT đã chủ động, chỉ đạo tạo phần mềm sổ tay quản lý đảng viên; đồng thời, cần sơ kết đánh giá kỹ những mặt dược, mặt hạn chế để thực hiện nhân rộng, phổ biến; lưu ý đến đảm bảo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ song song với phát triển văn hóa doanh nghiệp; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đơn vị. Chuẩn bị nguồn cán bộ có chất lượng phục vụ cho phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ VNPT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu Đảng ủy VNPT tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên mới, chú ý kết nạp đảng trong đội ngũ đoàn viên thanh niên; chú trọng công tác tạo nguồn, phân công đảng viên giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp Đảng; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý, sử dụng vốn và tài sản; quản lý đầu tư và xây dựng; công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Bên cạnh đó, Đảng ủy cần quan tâm từ việc đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo qui định của pháp luật, có cơ chế chính sách phân phối thu nhập tương xứng kết quả công việc đến việc tạo điều kiện cho người lao động được tái đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ lý luận chính trị; thu hút và giữ nguồn lực có chất lượng cao; đặc biệt, là lao động chuyên gia, lao động trong lĩnh vực dịch vụ số và công nghệ thông tin, cho công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái VNPT AI toàn diện...

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hổ điều hành hội nghị. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hổ điều hành hội nghị.

Tiếp tục đổi mới mô hình theo hướng hình thành doanh nghiệp công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ số

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Hoàng Văn Hiển cho biết, trong giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy VNPT chủ động quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Thành uỷ và Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam, vận dụng xây dựng và tổ chức triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng hình thành doanh nghiệp công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ số; phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng di động; củng cố kinh doanh các dịch vụ cốt lõi, đẩy mạnh phát triển dịch vụ số; hoàn thiện phương thức quản trị, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý, tối ưu nguồn nhân lực gắn với đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng; triển khai nghiêm túc các chương trình thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Ngoài ra, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy và chính quyền các cấp; tham mưu cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với UBND TP giai đoạn 2022-2025, thực hiện chuyển đổi số và phát triển toàn diện hơn nữa để tiến tới xây dựng xã hội số và công dân số; cung cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP; trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho các quận huyện; ký biên bản ghi nhớ hợp tác Sở Giáo dục và Đào tạo hướng đến chiến lược toàn diện về xây dựng giáo dục thông minh và lộ trình giải pháp cho việc dạy và học trên địa bàn TP…

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Hoàng Văn Hiển cho biết, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả nhất định. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, đã chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc; nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng được giữ vững; công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường… Trong giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy đã phát triển 88 đảng viên mới.

Trong giai đoạn 2023-2025, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; phát huy truyền thống - văn hóa VNPT; trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại TPHCM. Chỉ tiêu cụ thể: doanh thu VNPT địa bàn TP tăng bình quân 5%/năm; chênh lệch thu chi tăng bình quân 5%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 8%/năm.

Đối với công tác xây dựng đảng, phấn đấu kết nạp 250 đảng viên; hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có trên 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo