Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phát huy dân chủ, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/4, Chuyên môn và Công đoàn VNPT TPHCM tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là cán bộ quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho toàn thể người lao động (NLĐ) của VNPT TP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo về: Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc quản lý, sử dụng Quỹ Phúc lợi, Quỹ CSXH tập trung tại VTTP năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2024; Báo cáo tình hình thực hiện TULĐ tập thể, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể NLĐ năm 2021; Báo cáo thu chi các nguồn Quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ CSXH VTTP năm 2021 và dự thảo kế hoạch thu chi năm 2022.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Quốc Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viễn thông Thành phố tiếp thu và trực tiếp giải đáp thỏa đáng các kiến nghị của các đơn vị trực thuộc; đồng thời thông qua dự thảo 10 nội dung được bổ sung, điều chỉnh trong Thỏa ước LĐTT, Quy định tạo lập, sử dụng và quản lý Quỹ CSXH, Quy định quản lý, sử dụng các khoản chi có tính chất phúc lợi từ nguồn chi phí SXKD, Quy chế sử dụng và quản lý Quỹ phúc lợi và Quy định tổ chức tham quan du lịch.

Với quyết tâm cao nhất, hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của VNPT TP năm 2022 về doanh thu VT-CNTT địa bàn, phấn đấu đạt 4.800 tỷ, tăng 3,9% so thực hiện năm 2021, trong đó: Dịch vụ di động đạt 2.159,37 tỷ, tăng 10,08% so thực hiện năm 2021; doanh thu Data di động tăng 104,5%; dịch vụ băng rộng đạt 1.368,61 tỷ; tăng 6,09% so thực hiện năm 2021; dịch vụ số doanh nghiệp đạt 390,93 tỷ; tăng 157,93% so thực hiện năm 2021; dịch vụ MyTV đạt 131,45 tỷ; tăng 54,55% so thực hiện năm 2021; Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 thành viên; 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền tinh thần nội dung hội nghị, tổ chức vận động toàn thể NLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ.

Hoàng Việt

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo