Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Đảng ủy Viễn thông Thành phố: Tạp huấn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/6, Đảng ủy Viễn thông thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022 tại Đảng bộ Viễn thông thành phố cho 60 cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thành viên ủy ban kiểm tra cơ sở, cấp ủy viên chi bộ cơ sở được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phụ trách tập huấn, quán triệt những nội dung trọng tâm về: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 9/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Triển khai các văn bản, quy trình, hệ thống biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viễn thông thành phố ban hành.

Đồng chí Đặng Công Bằng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai lớp bồi dưỡng Đồng chí Đặng Công Bằng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng đã ghi nhận, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tế ở cơ sở, qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, từng bước hoàn thiện nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở và cấp chi bộ để công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Nguyễn Hoàng Việt


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo