Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, đề án

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/2, Đảng ủy Viễn thông TPHCM tổ chức hội nghị công tác Đảng năm 2021. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Thị Bạch Mai; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Võ Văn Tân.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông TP Hoàng Văn Hiển cho biết trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành so với Nghị quyết đề ra. Đơn vị đã nhưng đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng của người lao động về việc làm, thu nhập được ổn định; bảo đảm an toàn thông tin trong mọi tình huống, tích cực hưởng ứng các chủ trương phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của TPHCM; tham gia có hiệu quả nhiều phong trào an sinh, thực hiện chính sách xã hội của TP.

Năm 2021, doanh thu của Viễn thông TPHCM đạt 4.621,4 tỷ đồng, đạt 90,8% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ; năng suất lao động đạt hơn 1.386 triệu đồng/người/năm, bằng 96,8% so với năm 2020…

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc; nền nếp, chất lượng sinh hoạt Đảng được giữ vững; công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Trong năm 2022, Viễn thông TP phấn đấu doanh thu địa bàn đạt 4.806 tỷ đồng, tăng 4% so thực hiện năm 2021. Trong đó các chỉ tiêu trọng yếu như dịch vụ di động đạt 2.159,37 tỷ, tăng 8,45%; dịch vụ băng rộng đạt 1.368,61 tỷ, tăng 6,06%; dịch vụ số doanh nghiệp đạt 390,93 tỷ, tăng 168,25%; dịch vụ MyTV đạt 131,45 tỷ, tăng 54,56% so thực hiện năm 2021.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Viễn thông TP phấn đấu 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 50 đảng viên mới; 85% công đoàn cơ sở thành viên đạt vững mạnh; trên 90% chi đoàn mạnh. Tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Viễn thông TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn cơ sở Viễn thông TP trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Viễn thông TP. Đoàn cơ sở Viễn thông TP trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Viễn thông TP.

Ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Viễn thông TP đã chia sẻ, đồng hành cùng TP trong thời gian vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng thống nhất về nhiệm vụ, phương hướng, nội dung giải pháp trong năm 2022 của Đảng bộ Viễn thông TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Đảng ủy Viễn thông TP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế trong năm 2022; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viễn thông TP đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu Viễn thông TP cần phải nâng cao hiệu quả quản trị trải nghiệm khách hàng, kinh doanh, phát triển thị trường; đổi mới công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng bộ cơ chế chính sách, nâng cao năng suất lao động gắn với đổi mới cơ chế tiền lương…

Bên cạnh đó, Viễn thông TP cần phát huy tốt những ưu thế về nguồn lực trong việc thực hiện chương trình đột phá và chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đối với Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP, Viễn thông TP cần quan tâm thực hiện Đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; Chương trình chuyển đổi số tại TPHCM.

Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số TP giai đoạn 2020-2030; quan tâm thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2020-2030; Đề án du lịch thông minh giai đoạn 2020-2030.

Các tập thể tiêu biểu nhận Giấy khen của Đảng ủy Viễn thông TP. Các tập thể tiêu biểu nhận Giấy khen của Đảng ủy Viễn thông TP.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Viễn thông TP tập trung, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; xây dựng Chương trình Kế hoạch đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; trong đó tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng trong giai đoạn hiện nay”; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”; Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và Quy định số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có nội dung đảng viên đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm. Tiếp tục thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU và giải quyết thông tin, phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Dịp này, Đảng ủy Viễn thông TP tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo