Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn –TNHH MTV

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/8, Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết công tác tổ chức Đại hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Lưu Trung Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phạm Thiết Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã nhận định một số nội dung trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, đại hội đã xác định mục tiêu: “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng nội bộ thực sự đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp; tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giá trị chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 được Đại hội thông qua, như sau: Giá trị sản xuất: tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5%. Tổng doanh thu: tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8%. Lợi nhuận trước thuế: bình quân hàng năm đạt 9%. Nộp ngân sách: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7%. Hiệu quả sử dụng vốn: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%. Thu nhập bình quân người lao động: tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%. Kết nạp đảng viên mới: phấn đấu ít nhất 100 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng: phấn đấu hàng năm có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh, xuất sắc.

Đồng chí Lưu Trung Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội, rút ra những kết quả, những ưu điểm và bài học kinh nghiệp trong công tác tổ chức góp phần thành công chung của Đại hội.

Tại hội nghị cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội (ảnh).

Tấn Tài


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo