Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm trong tham gia thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập các phòng chức năng và thực hiện thí điểm kiêm nhiệm các chức danh

Hội nghị chuyên đề Cụm thi đua 2

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 14/7, Cụm Thi đua 2 Văn phòng Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề  “Trao đổi kinh nghiệm trong tham gia thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập các phòng chức năng và thực hiện thí điểm kiêm nhiệm các chức danh theo Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020-2024”.

Cụm Thi đua 2 Văn phòng Thành ủy bao gồm Văn phòng Đảng uỷ 10  đơn vị: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn-TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV, Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV,  Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn-TNHH MTV, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

Đại diện các đơn vị trong cụm tham gia hội nghị Đại diện các đơn vị trong cụm tham gia hội nghị

Tại Hội nghị, Văn phòng Đảng ủy các Tổng Công ty thuộc Cụm thi đua 2 đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách theo Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư.

Thông qua Hội nghị chuyên đề, các đơn vị trong Cụm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm những cách làm hay, hiệu quả; để từ đó có thể vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình, phát huy vai trò tham mưu của văn phòng cấp ủy trong triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch 22-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo