Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX

Đồng chí Trần Ngọc Hổ phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/4, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IX. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty; Lưu Trung Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Phạm Thiết Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết quý I và chương trình công tác quý II  năm 2022; đồng thời thông qua chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục thực hiện trong quý II như: Giá trị sản xuất đạt hơn 92 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt hơn 312,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15,6 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 26,2 tỷ đồng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng Công ty tập trung lãnh đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, như: dự án Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi; dự án Nhà máy giết mổ gia cầm; dự án nhà máy thức ăn chăn nuôi; dự án xây dựng chuồng hở sang chuồng kín tại các xí nghiệp chăn nuôi heo; ban hành kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện di dời Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn theo chỉ đạo của UBND TP…

Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, Đảng ủy Tổng Công ty sẽ tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên; trong đó, tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; nắm bắt tình hình dư luận phát sinh tại đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh chốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, quản lý Tổng Công ty và đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc có vốn góp Tổng Công ty trên 50% giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hổ đề nghị trong thời gian tới, Tổng Công ty tiếp tục xây dựng môi trường làm việc, tác phong, lề lối làm việc và đặc biệt là xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về bộ máy tổ chức, công tác cán bộ trong đó có cơ chế giao nhiệm vụ và bố trí vị trí việc làm phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị cần chú trọng công tác chính trị tư tưởng, cần nêu cao và đẩy mạnh hơn nữa vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng Đảng…

Tấn Tài


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo