Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Cập nhật 16:59 20-04-2021

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

Chú trọng công tác phát triển đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Intimex tại TPHCM (trực thuộc Bộ Công thương), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex tại TPHCM đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2006. Năm 2011, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (Intimex Group); với chức năng, nhiệm vụ là kinh doanh, sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu; kinh doanh, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị; kinh doanh nhập khẩu và buôn bán sắt thép, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng….

Cập nhật 16:35 20-04-2021

Giỗ Tổ Hùng Vương: Một biểu tượng gắn kết cộng đồng, dân tộc

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10-3 âm lịch hằng năm là ngày hội chung của toàn dân tộc, không kể là miền ngược hay miền xuôi, không kể nông thôn hay đô thị, không kể với người Kinh hay các dân tộc khác, không kể ở trong nước hay ngoài nước… Ngàn đời nay, dân gian đã truyền nhau câu ca:

Cập nhật 15:18 19-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 9: Tính khoa học và thực tiễn trong sinh hoạt chuyên đề

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Sinh hoạt chuyên đề là một loại sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan nhau được chi bộ thực hiện ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong cuộc sinh hoạt này, chi bộ phân công một hoặc một số đảng viên có khả năng biên tập, trình bày và am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị một bản đề dẫn bằng văn bản[1]. Dĩ nhiên, để sự chuẩn bị này được tốt, bí thư hoặc đồng chí cấp ủy viên có trao đổi về nội dung, mục đích, yêu cầu, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công; sau đó, chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua dự thảo chuyên đề và gửi cho các đảng viên nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến trước khi sinh hoạt.

Cập nhật 10:29 16-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 8: Chú ý tạo không khí thoải mái, cởi mở trong sinh hoạt chi bộ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Sự bổ ích, có ý nghĩa thiết thực trong sinh hoạt chi bộ là đòi hỏi rất quan trọng nhưng không vì thế mà xem nhẹ yếu tố không khí, trạng thái của buổi sinh hoạt. Bởi cuộc sinh hoạt còn cần tạo ra sự phấn khởi, gần gũi và gắn kết giữa các đảng viên với nhau, trong bầu không khí lạc quan, chan hòa, thân ái. Kể cả các cuộc sinh hoạt có tính chất kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thì điều cần đọng lại cũng không phải là sự căng thẳng, lòng oán trách nhau, đặc biệt là thù hằn nhau.

Cập nhật 10:21 16-04-2021

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, văn hóa ứng xử trong nhà trường

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng về nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trường học đối với việc thực hiện bền vững và lâu dài của công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 1697/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30/7/2012 về việc ban hành nội dung “Văn hóa UEH”.

Cập nhật 14:12 14-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 7: Giữ nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Sinh hoạt chi bộ cũng như nhiều hoạt động khác của tổ chức đảng phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng. Điều lệ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ các nguyên tắc của Đảng: tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thương yêu đồng chí; kỷ luật nghiêm minh; tự phê bình và phê bình; đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Cập nhật 13:55 12-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 6: Sinh hoạt chi bộ với sự trưởng thành của các đảng viên trẻ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Đảng viên trẻ ở đây là chỉ những đảng viên ít tuổi hơn nhiều so với các đảng viên khác hoặc các đảng viên mới được kết nạp. Đặc điểm chung của những đảng viên này là ít nhiều còn bỡ ngỡ với môi trường sinh hoạt chi bộ, có thể có những rụt rè nhất định, chưa có nhiều kinh nghiệm trong ứng xử với các công việc của chi bộ nói chung và các diễn biến của sinh hoạt chi bộ nói riêng, có khi còn hạn chế về việc nắm bắt các nguyên tắc, các quy định của Đảng… Do đó, để giúp đảng viên trẻ nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng… thì việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chi bộ đúng quy định, có chất lượng cũng để họ trưởng thành hơn.

Cập nhật 10:35 09-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 5: Đảng viên cần được khích lệ và rút kinh nghiệm trong cuộc sinh hoạt chi bộ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trong việc tạo ra những ý nghĩa thiết thực của cuộc sinh hoạt chi bộ, bí thư, cấp ủy cần chú ý đến những điều thực sự bổ ích cho các đảng viên. Trong đó, sự khích lệ để các đảng viên cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn cũng như việc tự mình rút ra những kinh nghiệm cho bản thân là điều cần được quan tâm.

Cập nhật 15:09 08-04-2021

Phát triển đảng trong học sinh THPT có tín hiệu khả quan nhưng còn nhiều rào cản

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) – Phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức Đảng. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu “phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”.

Cập nhật 10:09 07-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 4: Vấn đề trao đổi, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chi bộ

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Vấn đề trao đổi, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chi bộ có thể được tiếp cận ở 3 góc độ sau. Thứ nhất, cuộc sinh hoạt thực sự cần có các ý kiến trao đổi qua lại nhằm làm sáng tỏ một vấn đề nào đó hoặc đi đến thống nhất một quan điểm hoặc tìm ra giải pháp tốt nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ. Thứ hai, luôn có nhiều ý kiến phát biểu của các đảng viên nhằm góp phần tạo ra sự đa dạng ý kiến, sự sôi động…; bởi một cuộc sinh hoạt chi bộ không thể được coi là có việc trao đổi nếu chỉ có sự “độc thoại” của một hoặc một vài người nào đó. Thứ ba, có không khí dân chủ, cởi mở trong cuộc sinh hoạt, trên tinh thần bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… Cấp ủy, người chủ trì cuộc sinh hoạt nên quan tâm đến các cách tiếp cận này để tổ chức cuộc sinh hoạt thực sự có ý nghĩa và bổ ích với các đảng viên.

Cập nhật 14:31 06-04-2021

Đảng bộ quận 8

Một số kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trong 5 năm qua (2016 - 2021), Đảng bộ quận 8 luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của công tác tư tưởng chính trị tại các tổ chức đảng và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động thực tiễn, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Cập nhật 16:20 05-04-2021

Loạt bài “Để cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa thiết thực”

Bài 3: Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính định hướng về tư tưởng cho đảng viên

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Định hướng về tư tưởng cho đảng viên là sự gợi mở, dẫn dắt, thuyết phục đảng viên nghe theo, tin tưởng, chấp nhận một cách nghĩ, một quan điểm, một nhận thức nào đó theo hướng phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Marx – Lenin, với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với chỉ đạo của cấp trên về một vấn đề nào đó, một vụ việc nào đó. Khi tư tưởng được định hướng một cách phù hợp thì đảng viên ít bị dao động, ít bị lôi kéo hoặc tin theo cách nghĩ sai trái, lệch lạc, từ đó có thể dẫn đến hành động sai lầm. Định hướng tư tưởng là công việc rất cần thiết trong hoạt động của tổ chức đảng, không chỉ giúp cho đảng viên có nhận thức đúng đắn mà từ đó có thể cung cấp cho đảng viên những luận điểm, luận cứ để tuyên truyền, vận động người khác, nhất là với quần chúng nhân dân.

Cập nhật 16:14 05-04-2021

Cần tiếp tục nhiều hoạt động ​thi đua “làm theo lời Bác”

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người của hành động, không nói suông, nói được, làm được. Người đã để lại tấm gương sáng ngời trong mỗi lời nói, mỗi việc làm. Theo Bác, yêu nước, thương dân không thể bằng lời nói suông. Mỗi cán bộ, mỗi viên chức, mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi người dân... khi nói lên lòng yêu nước thì phải đi đôi với hành động. Hành động đó là khả thi, cụ thể.

Cập nhật 13:46 05-04-2021

Phát huy trách nhiệm của đảng viên trong công tác phòng cháy chữa cháy

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Gần đây, một số địa phương, trong đó có ở TPHCM, đã xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện thành phố đang vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro về hỏa hoạn. Trong công tác phòng cháy chữa cháy thoạt tưởng như trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về phòng cháy chữa cháy hoặc một số cơ quan có liên quan nhưng trên thực tế có vai trò và trách nhiệm không nhỏ của các đảng viên, đặc biệt là ở các chi bộ khu dân cư.

Cập nhật 11:10 05-04-2021

Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM

Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xã hội do thành phố giao

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Qua 45 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (TNXP) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát thực tế để lãnh đạo Lực lượng TNXP thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ xã hội, đồng thời đưa Lực lượng TNXP phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng giai đoạn cụ thể.

Thông báo