Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

TPHCM quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP - Giai đoạn 1.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao lấy ý kiến Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan, tổng hợp, hoàn chỉnh quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố - Giai đoạn 1, trình UBND TP trong tháng 3/2023.

Trong đó cần lưu ý không quy hoạch các vị trí nằm trong hành lang an toàn giao thông theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm đối với các vị trí quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trình UBND TP đảm bảo đúng quy định.

Đối với các bảng ốp tường: UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cập nhật các vị trí theo nhu cầu, phù hợp với sự phát triển của địa phương gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, trình UBND TP xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND quận Tân Bình nghiên cứu quy hoạch, quản lý quảng cáo tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp các Sở, ngành, địa phương đề xuất các vị trí quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương xây dựng quy trình cấp phép, quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo, có các giải pháp xử lý những bảng không phép, hết hạn hợp đồng... (cả phần nội dung lẫn công trình quảng cáo) theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các địa phương để quản lý hoạt động quảng cáo.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP, hoàn thành trong quý 2 năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng và trên môi trường mạng, trình UBND TP.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo