Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

TPHCM ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn TPHCM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018); khoản 1, điểm c, khoản 3, Điều 22, khoản 1, điểm b, khoản 2, Điều 24; khoản 2, Điều 34 Luật Xây dựng).

Cụ thể, đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu ủy quyền cho UBND các quận, huyện; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp trong phạm vi quản lý hành chính của mình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, UBND TP ủy quyền cho UBND các huyện trong phạm vi quản lý hành chính của mình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch khu chức năng; quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên; thiết kế đô thị (Quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng), UBND TP ủy quyền cho đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch (được xác định tại văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của UBND TP) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm, UBND TP ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc ủy quyền được thực hiện đến hết ngày 31/7/2026.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo