Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Đảm bảo an toàn trong thi công, sản xuất vật liệu xây dựng

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP; Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP; Hội Doanh nghiệp TP; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp (Hepza); UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các hội viên của hội, hiệp hội; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn. Kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn xây dựng đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về an toàn xây dựng đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn xây dựng, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn xây dựng sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động. Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp an toàn xây dựng, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn xây dựng hiện hành.

Mặt khác, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn xây dựng tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Bên cạnh đó, đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp (Hepza) tăng cường tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo