Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

EVNHCMC rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện EVN quản lý

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC bỏ phiếu tại Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ EVNHCMC đối với các chức danh cán bộ thuộc diện EVN quản lý

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/11, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ trong Tổng công ty nhằm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Tổng công ty, sẵn sàng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quá trình thực hiện công tác quy hoạch được Tổng công ty thực hiện đúng theo các quy định, quy trình, hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ hàng năm cũng như căn cứ nhu cầu nhiệm vụ được giao, Tổng công ty đã rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đúng quy định, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển. Hiện tại, Tổng công ty đã và đang thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ kế thừa trong Tổng công ty.

Sau khi Hội nghị được phổ biến các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu nguồn quy hoạch cho từng chức danh, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, công khai, thực hiện bỏ phiếu kín bổ sung cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn vào các chức danh quy hoạch để trình EVN xem xét, phê duyệt.

Trang Nhung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo