Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khảo sát việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam tại EVNHCMC

Đoàn khảo sát tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Phú

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/6, đoàn khảo sát việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và hình bản đồ Việt Nam của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và các đơn vị trực thuộc.

Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Phú, Đảng ủy Công ty Điện lực Phú Thọ và Trụ sở Tổng công ty. Qua khảo sát tại Phòng Truyền thống, Không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng họp, hội trường, khuôn viên trụ sở, cũng như việc sử dụng hình ảnh búa - liềm trên con dấu của các tổ chức đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, cờ thi đua, văn bằng, chứng chỉ... cho thấy, Tổng công ty và các đơn vị đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; nhất là trong công tác quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng, cờ nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thọ Truyền đã yêu cầu cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng cờ treo trong khuôn viên, cờ trang trí hội trường, thu hồi cờ phai màu, hư hỏng....

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trần Vũ Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC báo cáo thêm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam. Công tác này sẽ luôn được đặc biệt quan tâm thực hiện trong thời gian tới, nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Thanh Nga - Thanh Thiện


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo