Cập nhật 19:57 02-07-2021

TPHCM quán triệt quan điểm đảm bảo an ninh con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Lần đầu tiên, thuật ngữ “an ninh con người” đã xuất hiện trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với tư cách là một nội dung lý luận mới và được sử dụng 11 lần nhằm xác lập định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội, cũng như các nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp cụ thể khác.

Cập nhật 15:18 25-06-2021

Kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/6, Đảng ủy Trung đoàn Gia Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn chủ trì hội nghị.

Cập nhật 20:22 04-06-2021

TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng

(Thanhuytphhcm.vn) - Ngày 4/6, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành Công văn số 1209/STTTT-BC đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cập nhật 11:00 27-05-2021

Tập trung tuyên truyền triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo