Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Cập nhật 20:55 08-10-2021

Tránh vi phạm nguyên tắc từ những việc nhỏ

(Thanhuytphcm.vn) - Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, ngày 7/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến một số trường hợp vi phạm nguyên tắc của Đảng. Đó là: “không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng”; “nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm”… Những vấn đề này đã được nhắc nhiều lần nhưng việc khắc phục chưa thực sự triệt để, thậm chí có lúc có nơi còn nghiêm trọng.

Cập nhật 19:57 02-07-2021

TPHCM quán triệt quan điểm đảm bảo an ninh con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Lần đầu tiên, thuật ngữ “an ninh con người” đã xuất hiện trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với tư cách là một nội dung lý luận mới và được sử dụng 11 lần nhằm xác lập định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội, cũng như các nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp cụ thể khác.

Cập nhật 15:18 25-06-2021

Kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/6, Đảng ủy Trung đoàn Gia Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chính ủy Trung đoàn chủ trì hội nghị.

Cập nhật 20:22 04-06-2021

TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng

(Thanhuytphhcm.vn) - Ngày 4/6, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành Công văn số 1209/STTTT-BC đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cập nhật 11:00 27-05-2021

Tập trung tuyên truyền triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo