Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Trao tặng thưởng cho 19 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng thưởng mức A cho GS-TS-NGND Mã Giang Lân.

(Thanhuytphcm.vn) - Tối 6/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022. Dự lễ trao tặng thưởng có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, đợt xét tặng thưởng lần này, có 87 công trình, sách, bài viết được lựa chọn từ các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí. Qua các bước thẩm định, tặng thưởng của Ban Bí thư được trao cho 19 tác phẩm.

Phần lớn các công trình, tác phẩm được tặng thưởng đều đạt mức cao giá trị học thuật, nghệ thuật; có đóng góp mới và thiết thực về lý luận và thực tiễn; có tác dụng tích cực gợi mở, dẫn đường cho hoạt động văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng thẩm mỹ và và tiếp nhận của công chúng; tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đề tài, nội dung, tiêu điểm của các công trình, tác phẩm được tặng thưởng đều bám sát sự vận động của văn học, nghệ thuật nước nhà; gắn văn hóa, văn nghệ với đời sống rộng lớn của đất nước; quan tâm nhiều hơn đến các giá trị truyền thống và hướng tới những vấn đề, những giá trị mới, phương pháp mới của thế giới hiện đại; vấn đề thẩm mỹ, quan điểm, sắc thái thẩm mỹ; vấn đề triết lý nhân sinh; giải quyết hài hòa sự phát triển của đời sống nghệ thuật và đời sống xã hội đa dạng hơn, phong phú hơn.

Trao tặng thưởng cho 11 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Trao tặng thưởng cho 11 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Qua nhiều vòng xét chọn, Hội đồng đã trao 1 tác phẩm (sách) đạt mức A; 4 tác phẩm (3 cuốn sách, 1 chương trình) đạt mức B; 10 tác phẩm (8 cuốn sách, 2 bài/cụm bài viết) đạt mức C; 4 tác phẩm (3 cuốn sách, 1 chương trình) đạt mức Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm được tặng thưởng mức A là cuốn sách “Thơ – quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ” của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Mã Giang Lân.

Cùng đó, 11 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cũng được trao tặng thưởng đợt này. Đây là tặng thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương thực hiện xét hỗ trợ đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng tải, phát sóng, xuất bản trong năm 2022, nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo