Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

TPHCM triển khai quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố”

Trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015 - 2020. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai chương trình đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người TPHCM bằng loại hình văn hóa, văn nghệ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật

Đối với chương trình tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025, nhằm bình chọn những tác phẩm đạt giải cao để đưa vào kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền hàng năm.

Nội dung tuyên truyền, quảng bá: Tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật (gồm các lĩnh vực: âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật) chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung tuyên truyền các tác phẩm đạt giải cao của Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những sáng tác mới có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao về chủ đề này đến các tầng lớp nhân dân thành phố, chú trọng tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên, học sinh.

Trước mắt, kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá năm 2021 tập trung: Giới thiệu, quảng bá 10 tác phẩm âm nhạc, hình thức MV (Music video) ca nhạc về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trang tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, trang tin điện tử của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dự kiến từ ngày 21/12/2021 đến ngày 07/01/2022, sẽ tổ chức triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh trong chương trình tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật thành phố, số 81 đường Trần Quốc Thảo, Quận 3. Đồng thời triển lãm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố và trang tin điện tử của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đây là những tác phẩm đạt giải A và giải B của Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2010 - 2020.

Thành ủy TPHCM khen thưởng các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn) Thành ủy TPHCM khen thưởng các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” thời kỳ mới

Đối với chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố bằng loại hình văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Thành Đoàn TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người con người Việt Nam với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố. Tuyên truyền việc thực hiện các hành vi văn hóa theo các tiêu chí ứng xử văn hóa đã ban hành, phù hợp với nếp sống của người dân thành phố theo hướng văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Thực hiện các clip ngắn và các sản phẩm Emotion graphics, độ dài 2 đến 3 phút, mỗi clip là một câu chuyện giới thiệu về các hành vi ứng xử văn hóa, đạo đức trong phạm vi gia đình, cộng đồng dân cư và xã hội cần được khuyến khích, nhân rộng nhằm xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách con người thành phố; phê phán những hành vi chưa tốt, cần điều chỉnh, lên án cái xấu, đẩy lùi tệ nạn.

Các sản phẩm tuyên truyền sẽ thực hiện đăng tải trên Đài Truyền hình thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trang tin điện tử của Thành đoàn, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trang tin điện tử của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, trên màn hình led tại các thang máy chung cư, màn hình led khu vực công cộng.

Chủ đề thực hiện các sản phẩm là các vấn đề xoay quanh việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tự giác cho người dân trong việc thực hiện các hành vi văn hóa, lối sống lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi. Với mỗi chủ đề sẽ có sự tham gia của các công dân trẻ tiêu biểu thành phố, nghệ sĩ nhằm đưa ra thông điệp kêu gọi người dân thực hiện các hành vi văn hóa được khuyến khích.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức từ năm 2008, đến nay đã tổ chức 5 đợt trao giải với hàng trăm tác phẩm trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật. Những tác phẩm này mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính giáo dục cao, cần được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Song Hương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo