Thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu

Từ Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch đã đưa ra quyết định sáng suốt, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.'

Lán ở và làm việc của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: TTXVN) Lán ở và làm việc của Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: TTXVN)
Lán ở và làm việc của Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ Lê Liêm. (Ảnh: TTXVN) Lán ở và làm việc của Chủ nhiệm chính trị chiến dịch Điện Biên Phủ Lê Liêm. (Ảnh: TTXVN)
Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: TTXVN) Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: TTXVN)
Đường hầm xuyên núi nối giữa hai lán làm việc của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: TTXVN) Đường hầm xuyên núi nối giữa hai lán làm việc của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. (Ảnh: TTXVN)
Bếp Hoàng Cầm nằm sâu trong Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn. (Ảnh: TTXVN) Bếp Hoàng Cầm nằm sâu trong Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn. (Ảnh: TTXVN)
Lán ở, làm việc và hầm của Trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. (Ảnh: TTXVN) Lán ở, làm việc và hầm của Trưởng ban thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy. (Ảnh: TTXVN)
Hội trường nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập. (Ảnh: TTXVN) Hội trường nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập. (Ảnh: TTXVN)
Hệ thống hầm hào, công sự, lán trại của Sở Chỉ huy. (Ảnh: TTXVN) Hệ thống hầm hào, công sự, lán trại của Sở Chỉ huy. (Ảnh: TTXVN)
Du khách tham quan Nhà tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN) Du khách tham quan Nhà tác chiến, nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Bãi họp các Quân binh chủng và là nơi tuyên bố chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. (Ảnh: TTXVN) Bãi họp các Quân binh chủng và là nơi tuyên bố chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. (Ảnh: TTXVN)
Du khách tham quan bếp Hoàng Cầm trong Sở Chỉ huy. (Ảnh: TTXVN) Du khách tham quan bếp Hoàng Cầm trong Sở Chỉ huy. (Ảnh: TTXVN)
Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo