Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Quận 9: Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Đồng chí Lâm Đình Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/10, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy; Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Qua đánh giá 9 tháng cho thấy, trong hệ thống 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết của quận năm 2020 đề ra có 2 chỉ tiêu hoàn thành; 7 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ và có khả năng hoàn thành; 5 chỉ tiêu đã hoàn thành một phần. Mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế của quận vẫn đảm bảo phát triển đúng định hướng “Dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị” theo Nghị quyết đề ra; có chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng theo Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy, trong 9 tháng đã kéo giảm 59,4% số vụ xây dựng không phép, sai phép so với cùng kỳ; cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê rà soát quỹ đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Quận đã hoàn thành 5 nội dung đăng ký với Thành phố để hưởng ứng Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cụ thể: 13/13 phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”, tỷ lệ 100% (chỉ tiêu có ít nhất 90% phường đạt); kéo giảm 75,15%/75% số vụ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên; hoàn thành 1/1 công trình giảm ngập nước; 3/3 công trình phục vụ vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho người dân: phường Trường Thạnh, phường Phú Hữu và phường Long Thạnh Mỹ; nâng cấp và mở rộng hoàn thành 14/11 tuyến đường, hẻm theo phục vụ nhân dân. Đồng thời, cấp cơ sở cũng đã đăng ký và thực hiện được 128/39 công trình tại địa bàn dân cư.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025;  tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự tổ chức bộ máy cấp quận, cơ sở trước và sau Đại hội. Tập trung chỉ đạo các ngành xây dựng và ban hành 3 chương trình hành động của Quận ủy (về giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính) và 2 Đề án (về tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và xây dựng đô thị thông minh) giai đoạn 2020 - 2025 để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và 4 chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn quận.

Công tác vận động Nhân dân được tập trung thực hiện tốt, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng cấp cơ sở và quận nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại các dự án Khu Công nghệ cao, dự án chỉnh trang đô thị tại phường Long Bình.

Hội nghị cũng đã nhận được 16 ý kiến phát biểu phân tích về những kết quả đạt được và đề ra giải pháp đối với công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng tâm; giải pháp kéo giảm tình hình xây dựng không phép, sai phép và tỷ lệ phạm pháp hình sự; giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lâm Đình Thắng thống nhất cao với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm xác định trong quý IV năm 2020. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành cần tập trung hoàn thành công tác triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tăng cường giải pháp không để phát sinh tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn, đặc biệt lưu ý tại các phường tăng đột biến về số vụ vi phạm trong 9 tháng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tập trung kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự và hoàn thành công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm tại 2 phường Hiệp Phú và Phú Hữu. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán 2021, chú trọng công tác vận động các nguồn lực để chăm lo tốt diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn. …

Ngọc Thắm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo