Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Quận 10: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ

Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen đến các cá nhân.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ Quận 10 giai đoạn 1930 - 2020. Đến dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Thành ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra TPHCM Lâm Đình Chiến; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Nguyễn Bắc Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 Võ Văn Long cho biết, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ quận luôn được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong từng giai đoạn; đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành quận và cơ sở tích cực phối hợp tham gia nội dung, cung cấp tư liệu giúp công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ quận đạt yêu cầu và nhu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở…

Bên cạnh đó, nhiều phường, cơ quan, đơn vị có cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến lịch sử Đảng bộ quận, phường đến rộng rãi cán bộ, đảng viên, nhân dân bằng nhiều hình thức như: tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận qua ảnh, xây dựng chuyên trang giới thiệu lịch sử Đảng bộ quận trên bản tin quận; hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận, phường; tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu lịch sử Đảng bộ Quận 10 ở khu vực “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong trụ sở cơ quan, đơn vị, khu phố.

Theo đồng chí Võ Văn Long, Trung tâm chính trị quận cũng xây dựng đề cương giáo án bài giảng ngoại khóa “Lịch sử Đảng bộ Quận 10 (1930 - 2020)” để lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục vào chương trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm; tổ chức cho học viên thực hiện hoạt động sinh hoạt tư tưởng chính trị ngoại khóa ở các di tích lịch sử, địa điểm truyền thống như: Hầm chứa vũ khí A, Bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Bia Vườn Lài, Di tích cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ Quốc đoàn.

Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen đến các tập thể. Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen đến các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 263-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP về “Quy trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản công trình, ấn phẩm lịch sử Đảng”; tiếp tục tổ chức sưu tầm, tập hợp đầy đủ, chính xác văn kiện đại hội Đảng, tư liệu, hình ảnh có liên quan đến truyền thống địa phương để cập nhật, lưu trữ phục vụ công tác biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ quận, phường giai đoạn tiếp nối và tái bản…

Đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban ngành quận và cơ sở tích cực phối hợp tham gia nội dung, cung cấp tư liệu giúp công tác nghiên cứu và biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận đạt yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên và nhu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở. Bên cạnh đó, được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của các thế hệ đảng viên và nhân dân trong quá trình tiến hành biên soạn, giúp cho việc tìm hiểu, xác minh các sự kiện lịch sử trong từng giai đoạn có những cứ liệu chính xác, làm tăng chất lượng và giá trị của ấn phẩm.

Dịp này, Quận ủy Quận 10 tặng Giấy khen 6 tập thể và 16 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Quận 10.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo