Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong từng gia đình, khu dân cư

Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/6, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thọ Truyền.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn Quận 10 được đầu tư và phát triển; các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn. Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo; các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.

Đồng thời, môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng đô thị thông minh. Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn quận luôn được quan tâm.

Đáng chú ý, Quận 10 có nhiều thiết chế văn hóa và di tích lịch sử - văn hóa như: Trung tâm Văn hóa Hòa Bình; Nhà Thiếu nhi Quận 10, 8 nhà văn hóa phường, 5 di tích lịch sử - văn hóa và 7 địa điểm sinh hoạt truyền thống cách mạng. Bên cạnh đó, quận đã phát hành đặc san “Di tích lịch sử và những điểm đến tại Quận 10” trong toàn hệ thống chính trị quận và 14 phường, các đơn vị di tích lịch sử văn hóa, các cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, các trường học nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá đến toàn thể nhân dân trong và ngoài quận những điểm đến, những di tích lịch sử - văn hóa của Quận 10. Ngoài ra, quận cũng đẩy mạnh công tác phát huy giá trị lịch sử thông qua các sản phẩm du lịch đặc trưng “Quận 10 - Nơi lịch sử ghi dấu” để góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị các di tích, di sản văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng.

Trong giai đoạn tới, Quận 10 tiếp tục nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa của quận. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của quận, kế hoạch nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường” và công tác bình xét, biểu dương các danh hiệu văn hóa tại quận và cơ sở. Đồng thời, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, gia đình, tăng cường hoạt động kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch dễ phát sinh tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh tại các khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền trao Giấy khen cho các tập thể Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền trao Giấy khen cho các tập thể

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền quận cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về xây dựng và phát triển cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng đội ngũ nhân sự  chuẩn mực trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và toàn công cộng; quan tâm phòng chống, xử lý các vấn đề, nội dung tiêu cực… Đồng thời, nâng cao chất lượng, hệ thống giáo dục, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa hiện có, xây dựng mới các công trình văn hóa… nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra và nâng cao nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân Quận 10…

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy trao Giấy khen cho 53 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại Quận 10.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo