Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Quận 10: Ký kết thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2022 - 2025

Các đơn vị thực hiện chương trình ký kết phối hợp

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Quận đoàn, Liên đoàn Lao động quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Hội Cựu chiến binh Quận 10 tổ chức hội nghị ký kết thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu,định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2022 – 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Phan Kiều Thanh Hương.

Tại hội nghị, các đơn vị thực hiện ký kết chương trình với những nội dung như: Tiếp tục tổ chức quán triệt Kết luận số 100-KL/TW ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Hướng dẫn số 164-HD/BTGTWcủa Ban Tuyên giáo Trung ương về “Thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội” trong hệ thống chính trị; nhất là các cấp ủy, chính quyền, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, trao đổi thông tin, thực hiện các nghiệp vụ về nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn quận khi tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quá trình cụ thể hoá các chủ trương, chính sách đó tại địa phương, cơ quan, đơn vị; những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm hoặc trên các lĩnh vực trọng tâm theo yêu cầu nhiệm vụ chung của quận.

Bên cạnh đó, phát hiện và phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, gây bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội; những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, xây dựng, kiện toàn và phát triển đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; kết hợp biên soạn, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và khả năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể quận - phường. 

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo