Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Dương Ngọc Hải chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 5/10, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp chủ trì hội nghị.

Đạt một số kết quả tích cực, nổi bật

9 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận và đạt một số kết quả tích cực, nổi bật. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phương châm “xây là chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chỉ đạo thực hiện xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng 141 không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; sắp xếp, hoàn thiện 3 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy và chủ động chuẩn bị triển khai chặt chẽ, khoa học việc sắp xếp khu phố trên địa bàn 10 phường theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác phát triển Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã kết nạp được 217 đảng viên, đạt 67,81% so với kế hoạch;…

Trong 9 tháng đầu năm, quận đã tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, có thể thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế đảm bảo được duy trì và phát triển khả quan, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,48%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.748 tỷ đồng, vượt 38,04%; thu ngân sách đạt hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 89,3% chỉ tiêu năm, dự kiến đến cuối năm 2023, thu đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cơ bản đáp ứng khối lượng công việc, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 386,2 tỷ đồng, với tỷ lệ gần 68% kế hoạch năm.

Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các giải pháp, nâng cao chất lượng hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng và diện bảo trợ xã hội; tăng cường các giải pháp chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khả thi, hiệu quả, đến nay Quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP và tiếp tục triển khai thực hiện kéo giảm hộ cận nghèo theo tiêu chí TP giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận Bình Tân đã đạt được trong 9 tháng qua.

Thời gian tới, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP trên tinh thần, quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 124-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu năm 2023 để tập trung tăng tốc, kịp thời kiến nghị, đeo bám tiến độ, kết quả giải quyết của TP liên quan các chương trình, công trình trọng điểm của quận. Trong đó, tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Bên cạnh đó, quan tâm, đầu tư xây dựng, phát triển giáo dục, môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, hướng về cơ sở, chăm lo an sinh xã hội và thực hiện hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trước 2 năm.

Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh hình thành điểm nóng gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị quận Bình Tân cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, ổn định hoạt động, nhân sự khu phố mới; thực hiện sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tập trung công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Hoàn thành mục tiêu trước 2 năm quận không còn hộ nghèo

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung công tác vận động, thu hồi đất bàn giao mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công vượt chỉ tiêu 95% TP giao.

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp kết luận tại hội nghị. Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp kết luận tại hội nghị.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân gắn với tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm; Hoàn thành mục tiêu trước 2 năm giai đoạn 2021-2025 quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”. Tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, đặc biệt tập trung công tác phòng cháy chữa cháy.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp đề nghị tham mưu lãnh đạo việc sắp xếp, ổn định hoạt động, nhân sự khu phố mới; thực hiện sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng; tập trung công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xác định tâm thế, giải pháp, chủ động tận dụng cơ hội tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để phát triển Quận đóng góp vào sự phát triển chung của TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo