Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Nhiều cách làm hay, điển hình nhân tố mới đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp và đồng chí Lâm Hữu Đức trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/6, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn quận Bình Tân”.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong hành động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII đã đề ra.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, những điển hình nhân tố mới đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của quận đã phát động nhiều phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư không rác, không tiếng ồn, không quảng cáo rao vặt, trái quy định, cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phong trào thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh, phong trào “Em nuôi của Đoàn”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào 3 sạch “Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, công trình “Tuyến đường, hẻm không rác”… góp phần thực hiện có hiệu quả về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận.

Tiết mục văn nghệ tại hội hoa xuân. Tiết mục văn nghệ tại hội hoa xuân.

Trong 10 năm qua, Nghị quyết số 33 đã thực sự đi vào cuộc sống, văn hóa đã và đang là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của quận Bình Tân, môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh, kinh tế phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Tân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, phát triển con người quận Bình Tân ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững TP. Đặc biệt, triển khai hiệu quả “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, công sở”, “Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục”, các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch, triển khai cho hầu hết các đơn vị đăng ký thực hiện; tăng cường sự liên kết, phối hợp trên 3 lĩnh vực gia đình - nhà trường - xã hội trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Ngoài việc tập trung phát triển con người, quận tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 142 không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho tấm gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Bác hiện diện và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và người dân Bình Tân.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo