Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/11, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân Lê Văn Bảy cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, toàn hệ thống chính trị quận đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Đồng thời, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xác định nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và những vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận Bình Tân đã thực hiện giám sát 123 cuộc, tổ chức giám sát 350 cuộc; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức giám sát 359 cuộc. Đối với thực hiện phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội.

Đồng chí Lê Văn Bảy cũng cho biết, đối với Quyết định số 218, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường, chủ trì phối hợp tổ chức việc góp ý dự thảo quy định của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy; thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng;... Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 631 cuộc với 39.278 lượt người tham dự, 2.791 lượt ý kiến góp ý.

Đối với góp ý chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã tổ chức 470 cuộc góp ý xây dựng chính quyền và 183 cuộc góp ý thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, ghi nhận 1.532 lượt ý kiến góp ý, tiếp thu, giải quyết 1.107 ý kiến (72,3%).

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp trao Giấy khen cho các tập thể. Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp trao Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp ghi nhận và đánh giá cao quận Bình Tân đã triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị trong 10 năm qua. Bí thư Quận ủy Huỳnh Khắc Điệp đề nghị các  cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ  Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Để đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đi vào chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp yêu cầu các cấp ủy và chính quyền cần tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp cận thông tin, xác định vấn đề cụ thể. Đồng thời, tăng cường nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặt trận trở thành những cán bộ nông cốt nắm chắc, nắm vững các nội dung có liên quan; quan tâm luân chuyển cán bộ của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân; xác định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Ngoài ra, phát huy vai trò chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện, xác định rõ nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện…

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy trao Giấy khen cho 13 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo